Απόδοση γενομένων δαπανών και ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων ποσού 2.782.000€. Απαλλαγή υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: