Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μεταλλικών κατασκευών για τον αρχειακό χώρο του Δήμου (αριθ. μελέτ. 117/2012).

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: