Απόδοση γενομένων δαπανών Παγίας Προκαταβολής και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.527.12€

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: