Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο του υπ’ αριθ. 47/2013 ΧΕΠ.

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: