Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση & συντήρηση Δημοτικού χώρου στην Μαραθώνος» με αριθ.μελ.18/2010 προϋπολογισμού 12.427,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: