Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ και ΚΕΚ των αυτοκινήτων του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: