Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: