Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια πλαστικών σκεπάστρων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100l & 1300l» (αριθμ. μελετ.74/2013). Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: