Απόδοση λογαριασμού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. 1148/2011 ΧΕΠ

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: