Έγκριση Ισολογισμού Κ.Δ.Ε.Π.Κ.Α.Α. για το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

325

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο