Απόδοση λογαριασμού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. 615/2011 ΧΕΠ.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: