Απόδοση λογαριασμού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. 913/2011 ΧΕΠ

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: