Απόδοση παγίας προκαταβολής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Ιούνιος 2011».

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: