Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2010

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: