Απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου.

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: