Απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου του Αθανασόπουλου Κωνσταντίνου το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φιλιππουπόλεως 121-123

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: