Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού, ψήφιση πίστωσης υπέρ του πολίτη (Κυριακού Στέλιος του Αναστασίου, - τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών λόγω κακής συντήρησης οδοστρώματος δημοτικής οδού)

Αριθμός Απόφασης:

039

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: