Απόφαση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς δημοτικής Επιχείρησης δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για το Έτος 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί α

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: