Απόφαση για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του ν.3463/2006, για το έτος 2019, της Κοινωφελούς δημοτικής Επιχείρησης δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

285

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: