Απόφαση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για το Έτος 2018.

Αριθμός Απόφασης:

325

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: