Απόφαση για την έγκριση της προσαρμογής λογαριασμών του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206, για το έτος 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμφωνα με τις Οδηγίες του με Αριθ. Πρωτ.: 81639/

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: