Απόφαση για την προσαρμογή λογαριασμών του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της από τον Δήμο, με βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006,

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: