Απόφαση για την ένταξη του Δήμου μας στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για 12μηνη ρύθμιση της οφειλής από τις Πράξεις Επιβολής Προστίμων για τους Σχολικούς Φύλακες.

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: