Απόφαση περί της αποδοχής δωρεάς από την εταιρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΟΕ ενός έτοιμου ναϊσκου στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: