«Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 ήτοι την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης», τμήμα 1 του συνολικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων».

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: