Απόφαση περί της αποδοχής δωρεάς από τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης του 50% της αντιμισθίας δύο μηνών που λαμβάνει

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: