Απόφαση περί της αποδοχής δωρεάς από τον κ. Φαχαντίδη Επαμεινώνδα ποσού ύψους 1.000,00€ για την αθλοθέτηση του 1ου βραβείου του Μαθητικού Διαγωνισμού της Γ΄ λυκείου που διοργανώνει ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

089

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: