Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000.00 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

090

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: