Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά Διαταγής Πληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: