Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά Διαταγών Πληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: