Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ », επί της οδού Φιλιππουπόλεως 90, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας ,ιδιοκτησίας του

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: