Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθ. 4971/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

31/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: