Εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: