Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2738/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: