Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡ&ΣΗ ΕΡΓΑΣΙ&Ν ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦ&ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ&ΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ» με αρ. μελ. 41/2013.

Αριθμός Απόφασης:

272

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: