Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 3500/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα A’.

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: