Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 201/2021 Απόφασης του Eιρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαταγή Πληρωμής)

Αριθμός Απόφασης:

068

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: