Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» αρ. μελ. 20/2020

Αριθμός Απόφασης:

069

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: