Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 246/2021 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δ΄

Αριθμός Απόφασης:

317

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: