Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά των υπ΄ αριθμ. 52 και 53/2023 Αποφάσεων Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης- Διαδικασία ειδική- περιουσιακών διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: