15. Διατύπωση σύμφωνης γνώμηςΕκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση κάδων για την ανακύκλωση κλωστουφαντουργικών υλικών Αμπελοκηποι

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: