Απολογισμός κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης» έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: