Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης»

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: