Απολογισμός κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης» έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: