Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων αυτών έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: