Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2021. (άρθρο 217 του Ν. 3463/06).

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: