Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση/εκποίησή τους και για τη διεξαγωγή Δημοπρασίας για την εκμίσθωση/εκποίηση αυτών έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: