Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή τεχνικού κάτω διάβασης οδού περί τη Χ.Θ. 4+107

Αριθμός Απόφασης:

080

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: