Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

079

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: