Αποστολή εισηγητικής απόφασης της Ε.Π.Ζ. προς το Δ.Σ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: